Browsing the: Archive

  • Category: Texts
  • Added: 16/10/11

Plan B (ENG) – Ayse Erkmen

Singular Pluralities

A work of art attains a multitude of meaning in relation to the possibilities of approaching itself from various angles and viewpoints. In other words, a work or art becomes plural through the multiple dimensions of meaning spheres it tackles along. In this line of thought, such a piece addresses more than one issue at a time or embraces thematization and production of diverse action/response.

Read the rest of this entry »

Unexpected Encounters

Unexpected Encounters

Situations of Contemporary Art and Architecture Since 2000

Read the rest of this entry »

  • Category: Texts
  • Added: 16/10/11

Plan B (TR) – Ayse Erkmen

Tekil Çoğulluklar

Bir işin çoğulluğu, onun üretebildiği alanlarda imlidir. Bu salt, işin odaklandığı konu, o konuyu işleyişi ve üretimi üzerinden, ve de izleyicisi ile buluşmasında tetiklediği anlam alanları üzerinden tanımlanabilen bir kavram değildir. Çoğulluk, içerik-mekan-niyet-karşılaşma ilişkisinin ötesinde, bir işin kendini farklı alanlarda yeni tanımlamalar ile üretebilmesini işaretler. Daha da doğrusu, işin kendini üretmesi değil, işin farklı açılardan yaklaşıldığında o yaklaşım alanlarını zenginleştirmesi söz konusudur. Bu anlamda, böylesi bir sanat eserinin birden çok okuması, birden çok anlamı mevcuttur.

Read the rest of this entry »

J, K & H (ENG)

A.
Ayşe Erkmen employs the investigation of elementary rules of sculpture such as proportion, dimension, materiality and abstractness to produce site-specific, site-located and site-immanent works.

Read the rest of this entry »

J, K & H (TR)

A.
Ayşe Erkmen, heykel nosyonunun temel kuralları olan oran, boyut, maddesellik, nesnesizlik gibi kavramları sorgulayarak, mekânlar içinde, mekâna özgü ve özgül eserler üretir.

Read the rest of this entry »

Page 1 of 212»