Dünyalar arasında tereddütte kalabileceğim (bir) yer

Hayal Incedogan’in Ruzgar Yabanidir Sergi katalogu icin yazilmistir.

“Anılar, değil mi?” dedim. “Daha anımsamanın kendisi üzücü, kaldı ki içeriği!
Kendinizi böyle şeylere kaptırmayın, size göre, bana göre değil bu. Böylelikle
insan -hani gün gibi ortada bir şey- içinde bulunduğu durumu zayıflattığı gibi
öncekini de güçlendiremez; daha önceki durum güçlendirilmeyi gereksinmez, o
da başka.”
Franz Kafka

Değişim, bellek ve benlik arasındaki ilişkiyi, bu iki olgunun bileşenlerini yeniden tanımlar. Kodlar ve koşullanmalar bir sarsıntı geçirir. Sarsılan sadece yer değildir, anımsayışların, nesnelerin ve özellikle de kelimelerin anlamları sarsılır: Aşk, ümitsizlik, gerçeklik, çatışma, imkansızlık, melankoli, dehşet, özlem, yokluk, hayal, intihar, intikam, ölüm, özgürlük, yolculuk, kentsel, yalnızlık, iz, özel, düşüş, kayıp, varoluş, aidiyet, hüzün, yetersizlik, huzur, saplantı, kırılganlık, tereddüt, zaman…

Tum Metni indir